top of page

KONULAR

FEN & DOGA BİLİMLERİ

Mühendislik

Mimarlık

Bilgisayar Bilimleri

Yönetim Bilişim Sistemleri

Fizik, Kimya,  Organik Kimya

Astronomi ve Uzay Bilimleri

Matematik,

İstatistik

Geometri

Beslenme ve Diyetetik 

Gıda Güvenliği 

Tarım

Ziraat

Biyoteknoloji
Botanik
Ekoloji

Biyoloji
Hidrobiyoloj
Genel Biyoloji
Moleküler Biyoloji
Uygulamalı Biyoloji
Zooloji

Diğer Alanlar*

MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALAR

Adli Bilimler
Afet Yönetim Mühendisliği
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Biyomühendislik
Kalite ve Uygunluk Değerlendirme Mühendisliği
Nanoteknoloji ve Nanotıp
Polimer Bilimi ve Teknolojisi
Temiz Tükenmez Enerjiler

Diğer Alanlar**
 

 

* Yukarıdaki alanlar, alt alanları ve Fen, Mühendislik ve Matematikle ilgili tüm konulardaki bildiriler değerlendirmeye alınacaktır.  Konuların tam listesi için  

** Çalışmanızın kongre kapsamına girip girmediğini öğrenmek için azerbaijancongresses@gmail.com adresine mail atabilir, + 90 543 671 0123 adlı numarayı arayabilirsiniz. 

bottom of page